Σελίδα τριτομαδίτη

Από Wikitriti
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Για κάθε τριτομαδίτη, το ελάχιστο που χρειάζεται στη σελίδα του είναι να γράψουμε τις κατηγορίες στις οποίες ανήκει. Το ευκολότερο είναι:

  • να αντιγράψετε από την παρακάτω λίστα όλες τις κατηγορίες
  • να τις επικολήσετε στη σελίδα του
  • να σβήσετε τις κατηγορίες που δεν τον αφορούν
  • να προσθέσετε την παρακάτω γραμμή με το ονοματεπώνυμό του
{{Μίνδλερ  Μάρκος}}
  • να διορθώσετε το έτος γέννησης (ή να διαγράψετε την κατηγορία αν δεν το ξέρετε).
[[Κατηγορία:Τριτομαδίτης]]

[[Κατηγορία:Βαθμοφόρος]]
[[Κατηγορία:Παλαιός]]
[[Κατηγορία:Παλιός Α/Σ]]
[[Κατηγορία:Παλιός Α/Ο]]
[[Κατηγορία:Έτος γέννησης 1860]]

«Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» Κ.Μπίρη, Αθήνα 1957

Σελ.141 Βασιλικόν Σχολείον των Τεχνών, Καθηγητής Στενογραφίας Ιωσ. Μίνδλερ, Καθ’ εκάστην πλήν του Σαββάτου

Σελ.114 Ο διορισμός των διδασκάλων και καθηγητών γινόταν χωρίς να προηγηθεί εκλογή, κατ’ απόλυτη κρίση του υπουργού. Οι μισθοί κυμαίνονταν μεταξύ 80 και 100 δραχμών. Αλλά δεν υπήρχε καθορισμένο μισθολόγιο και δεν έλειπαν χαριστικές διακρίσεις. Τον Μάρτιο 1856 διορίστηκε με μηνιαίο μισθό 200 δραχμών ο Ιωσήφ Μίνδλερ, που ήταν εξαιρετικά συμπαθής στον ΄Οθωνα, ως Βαυαρός αυλικός, αλλά και στους υπουργούς και βουλευτές, ως στενογράφος τος Βουλής.Οι άλλοι διδάσκαλοι δυσαρεστήθηκαν και ο αρειμάνιος αγωνιστής της Κρήτης καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωάννης Παπαδάκης υπέβαλε παραίτηση, αναφέροντας απερίφραστα ως λόγο, τον υπερβολικό μισθό που δόθηκε στον νεοδιορισθέντα Βαυαρό.
Σελ.497 Ιωσήφ Μίνδλερ (διδάξας 1856-1863, 1864-1868). Βαυαρός, κατελθών εις την Ελλάδα ως ιππεύς του σώματος το οποίον συνώδευσε τον ΄Οθωνα το 1833. Προαχθείς λόγω της μορφώσεώς του, ανέλαβεν υπηρεσίαν γραμματέως εις το ανακτοβούλιον και, ακολούθως, εις το Υπουργείον Στρατιωτικών. Κατά την μεταπολίτευσιν του 1843 επαύθη εκ της υπηρεσίας και επέστρεψεν εις το Μόναχον. Εν τω μεταξύ, γνωρίζων άριστα την Ελληνικήν γλώσσαν, προσήρμοσεν εις αυτήν εν των γερμανικών συστημάτων στενογραφίας. Επανελθών δε το 1856 εις την Ελλάδα, διωρίσθη διδάσκαλος της Στενογραφίας εις το Πολυτεχνείον, διδάξας μέχρι του Σεπτεμβρίου του 1863, ότε κατηργήθη το μάθημα. Τον Ιούνιον του επομένου έτους, ότε ανασυνεστήθη ούτο, επανέκτησε την θέσιν του και διετήρησεν αυτήν μέχρι του θανάτου του το 1868, κατηργήθη δε τότε και πάλιν το μάθημα της Στενογραφίας. (παρατιθεται φωτογραφία του με στρατιωτική στολή).
Σελ.515 Ιωάννης Μίνδλερ Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1842, πέθανε το 1920. Σπούδασε Νομικά στην Αθήνα και το Μόναχο, διεδέχθη τον πατέρα του στην διεύθυνση του Στενογραφικού Γραφείου της Βουλής. Πήρε μέρος ως εθελοντής στην Κρητική επανάσταση του 1886 υπό τον Ι. Ζυμπρακάκη. Δίδαξε Στενογραφία στο Σχολείο των Τεχνών από το 1877 που εισήχθη πάλι το μάθημα ώς τον Αύγουστο 1887 που καταργήθηκε οριστικά, επειδή ιδρύθηκε το Σχολείο των Βιομήχανων Τεχνών. (παρατιθεται καλή φωτογραφία του). Σελ.68 Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 που έφερε το Σύνταγμα, επέβαλε την απόλυση όλων των ξένων και ιδίως των Βαυαρών, από τις δημόσιες θέσεις που κατείχαν.
Αντιγραφή 2009 Στέφος Αλευράς Σελ.145 Κατά την έξωση του ΄Οθωνα 10 Οκτωβρίου 1862 έγινε διαδήλωση στην Πλατεία ΄Οθωνος. Καθηρέθησαν οι πινακίδες της πλατείας και, διά βοής, οι επαναστάτες της έδωσαν ως όνομα το σύνθημά τους : Ομόνοια.